Thank you for your patience while we retrieve your images.
A Changpa woman knitting pashmina with her backstrap loom in her tent

A Changpa woman knitting pashmina with her backstrap loom in her tent

Category:
Subcategory:
Subcategory Detail:
Keywords:Changpa Rider, Changpa horsemen, Changpa rider, Korzok, Pangong Tso, Rupshu Valley, Tso Moriri, pashmina knitting by Changpa women